Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii

Konwersja energii światła słonecznego na energię elektryczną obejmuje dwa rodzaje technologii. Fotowoltaika lub PV, składa się z systemów fotowoltaicznych wykorzystujących ogniwa PV, które wykorzystują energię słoneczną do przekształcania promieni słonecznych w energię elektryczną. Systemy fotowoltaiczne można zintegrować z innymi rodzajami technologii konwersji energii, takimi jak utleniacz termiczny, wyłącznik termiczny i efekt fotoelektryczny. Utleniacz termiczny wykorzystuje […]